HTC Talenten 

en de voorwaarden!

Voor deelname aan het HTC en om in aanmerking te komen voor een herselectie en deelname in een volgend seizoen ben je verplicht om minimaal aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 

Algemeen:

 

  1.  Je bent deelnemer aan het programma van de Stichting HTC Nederland        in een van haar disciplines dressuur of springen;

  2.  Deelname aan het HTC en aan alle activiteiten en bijeenkomsten                    gebeurt altijd op eigen risico;

  3.  De communicatie van het HTC zal altijd via de website of per e-mail                 verlopen.

       a.  Het is dus belangrijk dat je beide steeds in de gaten houdt en                            vooral dat alle e-mailadressen juist zijn;

       b.  Ook worden de e-mailadressen van de ouders gevraagd om er zeker              van te zijn dat de berichten de deelnemers bereiken;

  4.  Het bestuur van de stichting HTC aanvaardt geen enkele                                  aansprakelijkheid voor schade ontstaan aan de deelnemer en/of de                begeleiders en/of het paard/pony en/of materieel gedurende de                      deelname aan activiteiten van het HTC noch daarna noch daarvoor;

  5.  De deelnemer is verplicht om met een goed verzorgde pony/paard en            goed verzorgd en onderhouden harnachement, met cap en                              laarzen/chaps te verschijnen tijdens de activiteiten en trainingen.

       Het geheel moet schoon en netjes zijn.

       Het dragen van bodyprotectie is niet verplicht, maar wordt wel                        aangeraden, evenals veiligheidsstijgbeugels;

  6.  De deelnemer draagt er zelf zorg voor om voldoende WA-verzekerd

       te zijn;

  7.  Door hun kind, jonger dan 18 jaar deel te laten nemen aan het HTC,              geven de ouders aan dat zij alle genoemde voorwaarden hebben                    gelezen en begrepen en hiermee in te stemmen.

 

 

Rijtechnisch:

 

  8.  Je moet een eigen pony of paard hebben en je bent daarmee verplicht          om deel te nemen aan 90% van alle lessen van het HTC;

  9.  Je moet als combinatie een startkaart van de KNHS kunnen tonen;

10.  Je bent als combinatie verplicht om minimaal 20 keer per jaar uit te                komen op wedstrijden vanaf minimaal L-niveau;

11.  Je bent op 1 september minimaal 10 jaar en maximaal 21 jaar oud;

12.  Je mag tot je 12e verjaardag rijden op een pony uit minimaal de

       C-klasse, tenzij de instructeur anders beslist.

       Daarna een grotere pony of een paard;

13.  Als je op 1 september 15 jaar bent en nog op een pony rijdt, dan dien je        minimaal op M-niveau startgerechtigd te zijn;

14.  Je mag bij het HTC nog op een pony blijven rijden tot maximaal het                kalenderjaar dat waarin je 16 jaar wordt;

15.  Je mag tijdens een HTC-seizoen alleen maar in overleg met de                          instructeur en bij uitzondering van paard of pony wisselen.

       Het HTC wil namelijk progressie bereiken en dat lukt minder goed als            men steeds wisselende combinaties op moet leiden.

       Je kunt je selecteren met meerdere paarden of pony's, daarna kan je in          overleg met de instructeur een keuze maken met welk paard/pony je de        lessen gaat volgen. In principe les je met één paard/pony.

       Wil je met meerdere paarden/pony's aan de HTC-lessen deelnemen dan        moet je met beide inschrijven;

16.  Het paard/pony moet uiteraard goed gezond, vlot, regelmatig en                    volledig tegen zijn taak in de training opgewassen zijn. Als dit naar de            mening van de instructeur niet 100% het geval is, dan kan de                            instructeur de combinatie direct uit de training te halen;

17.  Je bent verplicht om deel te nemen aan de regionale en Nationale                  ijkmomenten;

18.  Een belangrijk punt van beoordeling is de coachbaarheid van de                     deelnemer:

        a.   Is de ruiter bereid om te doen wat de instructeur zegt;

        b.   Is de ruiter in staat om de aanwijzingen van de instructeur relatief                 snel in beter rijden om te zetten.

Financiëel:

 

  1.  Je bent deelnemer aan het HTC voor de duur van één seizoen;

  2.  De deelnemersbijdrage voor het seizoen HTC 2021-2022 

       is € 550,00. 

       U ontvangt hier een factuur voor.

       Pas als dit geld volledig betaald is en je digitale aanmelding                    volledig is ingevuld en door het HTC ontvangen, is je                                 aanmelding geldig en kun je ingedeeld worden in de lessen!

 

       

       Daarvoor mag je van het HTC verwachten (zover de Corona-

       maatregelen zich strekken):

  

       · 15 trainingen met maximaal 3 ruiters in een rijles;

       · 2 theorielessen in groepsverband;

       · gediplomeerde en ervaren instructeurs met kwalificaties die                  voldoen aan de eisen van het HTC;

       · informatieverstrekking aan de scholen van HTC-deelnemers;

       · twee regionale ijkmomenten;

       · twee nationale HTC-dagen (ijkmomenten);

       · twee regioactiviteiten, bijv. een stalbezoek of clinic;

 

       Het kan in regio’s voorkomen dat een aantal van deze

       activiteiten gecombineerd worden.

       

       De deelnemersbijdrage moet vooraf betaald worden, omdat het            HTC in het begin van het jaar al haar kosten maakt.

       Alle instructeurs en accommodaties worden dan al vastgelegd.              Het is daardoor niet mogelijk om je tijdens het seizoen af te                    melden en er kan ook geen geld worden teruggegeven.

       Dit ongeacht de reden van een eventuele afmelding.

     

Informatie naar school!

De meeste HTC-talenten gaan nog naar school.

Het is belangrijk dat jouw school op de hoogte is van je deelname aan het HTC.

Hoewel de trainingen en wedstrijden over het algemeen buiten schooltijden plaatsvinden,

kan het een enkele keer voorkomen dat je onder schooltijd aanwezig moet zijn.

De 2 Nationale ijkmomenten worden op een doordeweekse dag (bij voorkeur op woensdag) gehouden in januari en juni. We vragen de school om hier tegemoetkomend mee om te gaan.

In oktober of november krijgt je mentor van het HTC een e-mail waarin we uitleggen wat het HTC is en wat dit voor jou en de school kan betekenen.

Daarom is het belangrijk dat je ons de juiste gegevens van je school en van je mentor verstrekt.