Samenwerking

Hippisch Trainings Centrum en KHNS!

De KNHS en het Hippisch Talenten Centrum (HTC) hebben het voornemen uitgesproken te gaan samenwerken om de talentontwikkeling in de breedtesport verder te stimuleren.

Een eerste gevolg is dat de betekenis van de afkorting HTC is verandert in Hippisch Trainings Centrum.

HTC, kweekvijver voor topsport!

Het HTC wil door middel van gerichte training binnen de breedtesport een kweekvijver zijn voor de smalle topsport. Doordat het HTC de jonge ruiter via een selectieprocedure uitkiest voor deelname aan het talentontwikkelingsprogramma, kan het HTC een schakel zijn tussen het Jeugd Stimulerings Plan en het KNHS Talentenplan.

Omdat de KNHS alleen van talenten spreekt bij de topsport is voorgesteld de naam van het HTC te wijzigen in: 

Hippisch Trainings Centrum.

Zowel op de nieuwe website als op de Facebookpagina’s en alle reclameuitingen is de naam nu aangepast. 

Erkenning voor het HTC

Het feit dat dit jaar de Nationale IJkmomenten

weer op het KNHS-Centrum kunnen plaatsvinden is,

in het kader van de samenwerking, al een stap vooruit.

De Nationale IJkmomenten horen ook op het KNHS-centrum thuis. De Stichting Hippisch Talenten Centrum is opgericht in 2002 door een aantal springinstructeurs in noord en oost Nederland. De talentontwikkeling was in eerste instantie bestemd voor jonge springruiters. Inmiddels worden jonge paardensporters begeleidt in de disciplines dressuur, springen en eventing. Het HTC bestrijkt met 7 regio’s een groot deel van Nederland. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers.

 

 

De samenwerking met de KNHS betekent ook erkenning voor de opzet van het trainingsconcept en de werkwijze van het HTC. Het HTC bestuur is dan ook verheugd over deze ontwikkeling. 

 

Bron 2015: www.horses.nl